Kiinteistö Oy Golfkartano aloittaa yksityisen pysäköinninvalvonnan Q-Parkin kanssa

Kiinteistö Oy Golfkartano on aloittanut yksityisen pysäköinninvalvonnan Q-Parkin kanssa 17.8.2015. Valvonta koskee kartanon asukkaiden ja vieraiden pysäköintialuetta sekä kiinteistön piha-aluetta, pelastusteitä sekä piha- ja jalankulkuteitä.

Pysäköinnin ehdot on esitetty kiinteistölle asetetuissa kylteissä. Mikäli auto on pysäköity ehtojen vastaisesti, Q-Parkilla on oikeus määrätä valvontamaksu, jonka suuruus on 40 €.

Hiekkaparkkipaikka on osoitettu Golfkartanon (oikea puoli) ja golffareille (vasenpuoli/ Seasiden takaysin puoli).

Pelastusteillä pysäköinti on kielletty lukuun ottamatta lyhytkestoista lastaamista ja lastin purkua. Kuljettan pitää kuitenkin pysytellä autonsa välittömässä läheisyydessä. Kun lasti on purettu, tulee auto pysäköidä välittömästi sallitulle paikalle.

REKLAMAATIOT
Henkilön, joka on tyytymätön saamaansa valvontamaksuun, tulee tehdä kirjallinen reklamaatio Q-Parkille. Vain Q-Parkille tehty kirjallinen reklamaatio pysäyttää perinnän. Toimeksiantajia eli kiinteistön omistajia pyydetään ohjeistamaan asukkaita, vuokralaisia tms. asiakkaita tekemään reklamaatio suoraan Q-Parkille.

Jaa:
Kategoriassa Ajankohtaista