PELIOHJESÄÄNTÖ 2018

Pelioikeus
Oy Pickala Golf Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti C- ja D-sarjan osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden, B-sarjan osake tuottaa kaksi (2) pelioikeutta ja A-sarjan osake tuottaa kolme (3) pelioikeutta. C-, D- ja B-sarjan pelioikeudet ovat nimettyjä henkilökohtaisia pelioikeuksia. Kutakin A-sarjan pelioikeutta voi käyttää joko nimettynä henkilökohtaisena pelioikeutena tai sarjakortteina.

Pelioikeuden haltija
Nimetylle henkilökohtaiselle pelioikeudelle on rekisteröitävä pelioikeuden haltija (joko osakkeenomistaja itse tai tämän nimeämä henkilö). Kullekin A-sarjan pelioikeudelle on oikeus rekisteröidä pelioikeuden haltija, vaikka pelioikeus vaihdetaan sarjakorteiksi. Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet kuuluvat ainoastaan osakkeenomistajan rekisteröimälle henkilölle. Pelioikeuden haltijan tulee olla luonnollinen henkilö.

Sarjakortit
Kaudella 2018 kukin A-sarjan osakkeen pelioikeus on vaihdettavissa sarjakortteihin, jotka oikeuttavat yhteensä kahteenkymmeneen (20) pelipäivään (4 sarjakorttia/pelioikeus). Pelioikeuden haltijan edut ja oikeudet ovat voimassa, kun tämä käyttää samalle osakkeelle kirjattuja sarjakortteja kuin pelioikeuden haltijuus on rekisteröity.

Mikäli sarjakortti luovutetaan kolmannelle osapuolelle, noudatetaan tämän osalta vieraspelaamisen ehtoja poislukien perhejäsen.

Osakkeenomistajan edut/Redcard
Peliohjesäännön tai hinnaston mukaisiin sekä muihin mahdollisiin osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja kaikki osakkeenomistajat tai osakkeenomistajan nimeämä pelioikeuden haltija, joka kuuluu samaan talouteen/perheeseen osakkeenomistajan kanssa (isä, äiti, puoliso, lapsi tai lapsenlapsi) tai tai yrityksen/juridisen henkilön nimeämä pelioikeuden haltija, joka on työ- tai omistussuhteessa osakkeen omistavaan yritykseen/juridiseen henkilöön. Osakkeenomistajan etuihin ovat oikeutettuja luonnolliset henkilöt osakesarjoittain seuraavasti: A-sarja/max 3, B-sarja/max 2, C-sarja/max 1 ja D-sarja/max 1.

Lähtöaikojen varaus
Osakkeenomistaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan kymmenen (10) päivää etukäteen. Pelioikeuden haltija tai jäsen voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan seitsemän (7) päivää etukäteen. Pallorännivarauksista on erikseen määrätyt ehdot. Lähtöajat arkisin prime time -aikoina ja viikonloppuisin ennen klo 14:00 on ensisijaisesti varattu vain osakkeenomistajille, pelioikeuden haltijoille ja heidän vierailleen sekä jäsenille ja VIP-pelilipuilla pelaaville.

Vieraspelaaja voi varata yhden (1) lähdön/päivä aikaisintaan neljä (4) päivää etukäteen.

No show –käytäntö
Ajanvarauksen tehnyt pelaaja on vastuussa varauksestaan. Mikäli peliaikoja ei peruuteta, lähetetään varauksen tehneelle pelaajalle no show -lasku 25 €.

Tasoitusrajat
Osakkeenomistaja, pelioikeuden haltija ja jäsen sekä tämän vieras                                    54
Vieraspelaaja                                                                                                                  Miehet 36, Naiset 45
Lähtöryhmän tasoitusten yhteenlaskettu maksimi                                                            100

Lähtöryhmien kokoa tai kokonaistasoitusta voidaan rajoittaa ruuhka-aikoina tai muusta perustellusta syystä.

Pelin sujuvuus
Osakkeenomistaja, pelioikeudenhaltija tai jäsen vastaa omasta ja vieraidensa pelin sujuvuudesta sekä golfsääntöjen ja -etiketin noudattamisesta. Valvojan antamia ohjeita tai määräyksiä on noudatettava.

Lähtöryhmässä on kapteeni, joka vastaa ryhmän pelin sujuvuudesta, turvallisuudesta, etiketistä ja jälkien korjaamisesta. Ryhmän kapteeni on ensi sijaisesti alimmalla tasoituksella pelaaja, jos muuta ei ryhmän sisällä sovita. Ryhmän kapteeni on tarvittaessa yhteydessä valvojaan, jos tulee ongelmia tai vaaratilanteita. Valvoja myös keskustelee ensi sijaisesti ryhmän kapteenin kanssa, kun ryhmä tarvitsee opastusta.

Enimmäiskierrosaika 4 pelaajan ryhmälle
Park 4 tuntia 6 minuuttia, Seaside 4 tuntia 12 minuuttia, Forest 4 tuntia 16 minuuttia

Kentänhoitohenkilöstö
Kentänhoitohenkilöstöllä on kentällä ehdoton etuoikeus pelaajiin nähden ja heiltä on aina odotettava lyöntilupa vaaratilanteiden välttämiseksi.

Oy Pickala Golf Ab:n hallitus pidättää oikeuden peliohjesäännön muutoksiin.

 

Oy Pickala Golf Ab
Hallitus

Kenttävalvonta

Kenttävalvoja toimii Oy Pickala Golf Ab:n valtuuttamana. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty ”VALVOJA”-kyltillä. Valvojalla on oikeus tarkastaa pelaajan henkilöllisyys.

Kenttävalvojan tehtävänä on saada pelaajat viihtymään kentällä.

Kenttävalvojalla on hyvä sääntö- ja kilpailutuntemus sekä ajankohtaisten paikallissääntöjen tietämys.

Turvallisuus
Kenttävalvoja seuraa annettujen turvallisuusohjeiden noudattamisesta.

Toisten nilkoille lyöminen, fore-huudon puuttuminen, toisten lyöntisuunnilla käveleminen tms. ovat puuttumisen arvoisia asioita.

Joutuisa peli
Tärkein viihtyvyyttä ylläpitävä asia on joutuisa peli.

Kenttävalvojalla on mahdollisuus vaikuttaa viihtyvyyden ylläpitämiseen. Tätä varten Pickala Golf on päättänyt reikä- ja kierroskohtaisista tavoiteajoista ja määritellyt pelaaja- ja ryhmäkohtaiset korkeimmat sallitut tasoitukset. Korkein ryhmän yhteenlaskettu tasoitus saa olla 100. Kahden hengen ryhmällä max 108.

Kenttävalvojan tehtävänä on ennaltaehkäistä ruuhkien syntymistä. Jos ruuhkia siitä huolimatta syntyy, kenttävalvoja huolehtii, että kenttä saadaan uudelleen liikkeelle.

Tätä varten kenttävalvoja voi

  • hoputtaa
  • huomauttaa
  • jakaa ryhmän kahtia
  • siirtää syrjään ohitustilanteessa
  • siirtää seuraavalle reiälle pelaamatta edellistä reikää valmiiksi
  • poistaa kentältä

Ruuhkaa aiheuttavia tilanteita ja paikkoja
Golfkentällä syntyy ruuhkia mm. yleisestä hitaudesta

  • lyönneissä
  • rutiineissa
  • kävelyssä

Yksi yleinen syy on myös liiallinen puttauslinjojen tarkastelu ja mittaus harjoittelukierroksella sekä mailojen valinta vasta lyöntivuoron alkaessa.

Valvoja voi muistuttaa pelaajille varapallon lyömisestä epäselvissä tapauksissa ja ohitusmahdollisuuden antamisesta.

Valvojalla on käytössään kentällä olevien ryhmien jäsenten nimet sekä yhteenlasketut tasoitukset.

Kenttävalvoja voi muuttaa kentällä pelijärjestystä ja ryhmän kokoonpanoa, mikäli pelin sujuvuuteen tulee häiriöitä.

Mikäli kenttävalvoja toteaa jonkun pelaajan toistuvasti rikkovan etikettiä ja peliohjeita, hän voi poistaa pelaajan kentältä.

Ryhmän pienimmän tasoituksen omaavan pelaajan tulisi huolehtia ryhmän pelinopeudesta siten, että ryhmä pysyy edellä pelaavan ryhmän vauhdissa.

Joustavan ohituksen esimerkki par 3 –väylällä
Viheriöllä oleva ryhmä antaa takana tulevalle ryhmälle luvan lyödä ulos ennen puttaamistaan. Tämän jälkeen he puttaavat omat pallonsa reikään ja siirtyvät seuraavalle uloslyöntipaikalle lyömään avauksensa. Takaa tulevat pelaavat tällä välin reiän loppuun ja tulevat lyömään seuraavat uloslyöntinsä ennen kuin ohitettava ryhmä siirtyy eteenpäin palloilleen, jolloin varsinainen ohitus myös tapahtuu. Ohitettava ryhmä siirtyy omille palloilleen sen verran hitaammin, että ohittajat saavat jatkaa peliään ripeästi ja häiriintymättä.

Kentän vaaliminen
Pelaajien tulee asettaa irtilyödyt turpeet takaisin ja korjata pallon alastulojäljet viheriöllä.

Tupakantumpit, tyhjät pullot tai muut roskat tulee laittaa niille kuuluviin paikkoihin.

Kenttävalvoja voi puuttua em. rikkomuksiin tarvittaessa.

Milloin kentänvalvontaa tarvitaan
Niinä päivinä, jolloin kentän tiedetään täyttyvän heti aamusta, valvoja varmistaa, että ensimmäiset ryhmät etenevät ohjeistetun aikataulun mukaan. Kentän ollessa täynnä, valvoja huolehtii, ettei peli puuroudu.

Valvoja puuttuu syntyviin häiriöihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Myöhäisinä iltapäivinä ja illan suussa peli on yleensä jo uomissaan eikä pelin valvontaa välttämättä tarvita.

KENTTÄVALVOJAT