16.4.2018

PAIKALLISSÄÄNNÖT 2018

1. Kiinteät haitat (vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti)

 • Kaikki pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia.
 • Istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan.
 • Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
 • Vesiestemerkkiharjakset ovat kiinteitä haittoja, joiden liikuttaminen on kielletty.

2. Kiinteät haitat lähellä viheriötä (esim. kastelulaitteiden kannet)

Kiinteiden haittojen vaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti.

Lisäksi pallon ollessa pelialueella ja mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

–     Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä.

Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti:

–     Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä.

Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

Poikkeus: Pelaaja ei kuitenkaan saa tämän paikallissäännön mukaista vapautusta, jos hän ei ilmeisestikään voi lyödä palloaan jonkin muun syyn kuin kiinteän haitan vaikutuksen vuoksi.

3. Hakekasat

 • Puiden ja pensaiden juuressa oleva puuhake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 23-1 mukaisesti.

4. Kunnostettavat alueet (vapautuminen säännön 25-1 mukaisesti)

 • Tukipuin tai naruin tuetut puut.
 • Sinisin paaluin merkityt alueet.
 • Valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet
 • Sepelillä tai hiekalla päällystetyt pintasalaojat.
 • Syvät veden valumaurat hiekkaesteissä.

5. Irtokivet hiekkaesteissä

Hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

6. Etäisyyttä mittaavat mittalaitteet (sääntö 14-3)

 • Etäisyyttä mittaavat laitteet ovat sallittuja. Mikäli pelaaja täyden kierroksen aikana käyttää jotakin laitetta (mukaan lukien monitoimilaitteet kuten älypuhelimet) mitatakseen muuta kuin etäisyyttä (esimerkiksi korkeuseroa, tuulennopeutta tms.), hän rikkoo Sääntöä 14-3.

7. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

PARK

Laudoituksin rajatut lammet

 • Park 8 lampi vasemmalla sekä Park 12/16 välinen lampi ovat sivuvesiesteitä, joissa esteen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen veden puoleinen reuna.

Väylien väliset ulkorajat

 • Pelattaessa reikää Park 8 viereisen reiän (2) valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut ovat kiinteitä haittoja. Paalujen pelattavan reiän puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta säännön 24-2 mukaisesti.

SEASIDE

Väylien väliset ulkorajat

 • Pelattaessa reikiä Seaside 1, 2, 5, 12 ja 17 viereisen reiän valkoiset ulkorajaa osoittavat paalut ovat kiinteitä haittoja. Paalujen pelattavan reiän puoleinen sivu on musta. Paalujen poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta säännön 24-2 mukaisesti.

FOREST

Väylän 16 dropping zone

 • Forest 16 viheriön oikealla puolella oleva lampi on sivuvesieste, jossa esteen rajana on lampea rajoittavan laudoituksen veden puoleinen reuna. Jos pelaajan pallo päätyy tähän lampeen, tai viheriön takana olevaan sivuvesiesteeseen voi pelaaja menetellä säännön 26 mukaan tai pudottaa pallonsa yhden lyönnin rangaistuksella merkitylle droppausalueelle (DZ). Pudotettaessa palloa droppausalueelle ei uudelleenpudottamista sallita, mikäli pudotettu pallo pysähtyy alle kahden mailanmitan päähän kohdasta, jossa se ensin osui maahan, vaikka se vierisikin pois droppausalueelta tai lähemmäksi reikää.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Reikäpeli: reiän menetys; Lyöntipeli: 2 lyöntiä